【TiDB 4.0 PCTA 学习笔记】- 1.2 What’s an HTAP Database (HTAP 数据库简介)@1班+Xiong~

课程名称:1.2 What’s an HTAP Database (HTAP 数据库简介)

学习时长:40min

课程收获:HTAP意义;设计原则以及应用场景

课程内容:

学习过程中参考的其他资料

1 个赞